WDH2015-Huurcontract met creditcheck

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 (WDH2015) in werking getreden. De Wet bevat diverse, ingrijpende, wijzigingen die van belang zijn voor het huurrecht voor woonruimte. De meest opvallende wijziging betreft de mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten.

 

 

Zelfstandige woonruimte, maximaal 2 jaar

Artikel 7:271 lid 1 BW geeft de verhuurder de mogelijkheid om zelfstandige woonruimte voor twee jaar of korter te verhuren. Aan het einde van de bepaalde duur eindigt de huurovereenkomst zonder dat de verhuurder hoeft op te zeggen. Wel moet de verhuurder uiterlijk één maand en maximaal drie maanden voor afloop van de bepaalde duur schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huurovereenkomst na afloop van de bepaalde duur eindigt. In die situatie heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Stuurt de verhuurder de kennisgeving niet of niet tijdig en de huurder vertrekt niet, dan verkleurt de huurovereenkomst tot een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan wèl recht op huurbescherming. Het is dus heel belangrijk de einddatum van de huurovereenkomst goed te noteren zodat de kennisgeving tijdig kan worden gestuurd. Bijzonder is dat de huurder ondanks de bepaalde duur van de overeenkomst de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen tegen een voor betaling van de huur overeengekomen dag. Op grond van artikel 7: 271 lid 7 BW mag van deze opzeggingsbevoegdheid van de huurder niet afgeweken worden. Komen partijen toch iets anders overeen, dan is dat beding van rechtswege nietig. Als de huurder wil dat de huurovereenkomst na de bepaalde duur eindigt, zal hij de huurovereenkomst moeten opzeggen. Let op: er kan maar eenmaal met dezelfde huurder een huurovereenkomst voor twee jaar of korter worden gesloten. Een tweede huurovereenkomst wordt aangemerkt als een regulier huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Woningcorporaties mogen in beginsel voor sociale huurwoningen geen huurovereenkomsten voor twee jaar of korter sluiten.

 

 

Onzelfstandige woonruimte, maximaal 5 jaar

Onzelfstandige woonruimte (kamer) kan zelfs voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. Na afloop van de overeengekomen duur heeft de huurder geen recht op

huurbescherming. De verhuurder moet de huurder uiterlijk één maand voor afloop van de overeengekomen duur schriftelijk informeren over de dag waarop de huur eindigt, bij gebreke waarvan de huur voor onbepaalde tijd doorloopt. Net als bij zelfstandige woonruimte mag de huurder de huurovereenkomst tussentijds

opzeggen en mag er maar eenmaal een dergelijk contract met dezelfde huurder worden gesloten.

 

 

Onmisbare creditcheck van de huurder(s)

Als extra service checken wij altijd de kredietwaardigheid van de huurder(s) bij de 2 marktpartijen: EDR en Experian. Alleen als er bijzonderheden worden geconstateerd zullen wij dit melden aan de verhuurder. De overige zaken zoals huurders-screening van legitimatiebewijzen, loonstroken en dergelijke zal verhuurder(s) zelf (laten) uitvoeren.

 

EDR

De EDR Databank bevat essentiële informatie over consumenten. De dimensie van deze databank is voor Nederlandse begrippen uniek. We verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren alle data zelf, om de inhoud vervolgens beschikbaar te stellen aan onze opdrachtgevers. Dit kan automatisch, waardoor onze klanten via een credit check een gefundeerde beslissing kunnen nemen.

 

Experian

Experian helpt indirect verhuurders bij het optimaliseren van hun vastgoedbelegging door het minimaliseren van hun krediet- en frauderisico's.

 

 

Concept WDH2015-huurcontract

Dit invulformulier is te gebruiken voor nieuwe WDH2015-huurcontracten en om bestaande huurcontracten te transformeren (omzetten) naar een WDH2015-huurcontract. Na ontvangst van onderstaande gegevens nemen wij altijd eerst telefonisch contact op met de verhuurder om e.e.a. goed door te spreken. Daarna stellen wij direct het concept van het WDH2015-huurcontract op en mailen dit huurcontract aan de verhuurder(s) en de huurder(s). De verhuurder ontvangt tevens de factuur met ons vaste tarief van € 195 incl. btw. Wijzigingen, toevoegingen of aanpassingen kunt u binnen 48 uur via info@wdh2015.nl aan ons doorgeven.

Origineel WDH2015-huurcontract

Na ontvangst van de volledige betaling van onze factuur en de verwerking van eventuele wijzigingen, verzenden wij op reguliere werkdagen binnen 24 uur het origineel WDH2015-huurcontract naar partijen.

Gegevens invullen voor het opstellen van een WDH2015-huurcontract

* verplicht invullen

 

onzelfstandige woonruimte (kamer)
zelfstandige woonruimte (woning of appartement)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 maanden
12 maanden
18 maanden
24 maanden
 
 
 
 

© 2016 - WDH2015 is een onderdeel van GIES B.V., gevestigd aan de Bilderdijkstraat 1, 2513 CM Den Haag, e-mail: info@wdh2015.nl, tel: 06-18798640